Arbeitsschutz

Industriële veiligheid

INNOTECH Arbeidsveiligheid. Onderneming.

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH is in 2001 opgericht als familiebedrijf met hoofdvestiging in Kirchham, ca. 60 km ten zuiden van Linz, Oostenrijk.De onderneming heeft zich van begin af aan gericht op internationale normen op het gebied van industriële veiligheid en heeft zich ten doel gesteld, de doorontwikkeling van innovatieve producten voor verschillende markten door te zetten. Innotech is een van de grootste ondernemingen in Europa voor de productie van verankeringsvoorzieningen.

Op het gebied van industriële veiligheid geldt  INNOTECH als medegrondlegger van de planningsdocumentatie bij ÖNORM B 3417 en is medeoprichter van de internationale werkgroep D.A.CH.S. Deze werkgroep bestaat uit specialisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol die zich ten doel hebben gesteld om landoverkoepelende voorschriften voor industriële veiligheid op te stellen. De uitspraak “Hoe kan jij levens redden” moet de noodzaak van arbeidsveiligheid en industriële veiligheid op een aantrekkelijke
manier onder de aandacht brengen. Industriële veiligheid is geen vraag naar kwantiteit maar kwaliteit. Dit is sinds de oprichting de filosofie van INNOTECH.

 

 

INNOTECH industriële bescherming en veiligheid.

Waarborgen van veilig werken betekent technische, organisatorische en ook persoonlijke voorschriften tijdens het werk in acht nemen.In Oostenrijk en Duitsland bestaan er speciale instanties voor arbeidsveiligheid en verschillende bedrijfsverenigingen die verantwoordelijk zijn voor de controle van de correcte veiligheid op het dak.De werkgever of opdrachtgever is in de zin van de geldende wetgeving verplicht om de wettelijk voorgeschreven veiligheid van werknemers (en hierbij in het bijzonder de voorschriften voor de bouw) in acht te nemen. Wanneer het tot een ongeval op het dak komt en vooraf niet de juiste veiligheidsmaatregelen, volgens de wettelijke voorschiften, zijn getroffen, is de werkgever aansprakelijk.

Om alle wettelijke en morele en ethische variabelen in acht te kunnen nemen, ziet INNOTECH het als haar missie om de kennis door middel van bijvoorbeeld gedetailleerde scholingen te delen met klanten, partners en medewerkers. Op deze manier garandeert het hoge kennisniveau van de momenteel 145 medewerkers een optimale bediening van de klanten in elke fase van het project.

Begrepen
Deze website maakt gebruik van cookies om de best mogelijke functionaliteit te bieden. Door het gebruik van deze website stemt u in met het gebruik van cookies.